Incoterms


Wat heeft mijn onderneming te maken met Incoterms?

Wanneer je internationaal handelt, is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met met je klant of leverancier.  Een hulpmiddel bij het maken van afspraken met buitenlandse leveranciers, zijn Incoterms. Daarmee worden standaardregels gehanteerd op de volgende gebieden:

  • Wat zijn de verplichtingen van de verkoper en van de koper?
  • Wie zorgt er voor de verzekeringen, de vergunningen, de machtigingen en andere formaliteiten?
  • Wie verzorgt het transport en tot waar?
  • Wanneer gaan de risico's en de kosten van de levering over van de verkoper naar de koper (critical point)?

Welke incoterms zijn er?

1. Ex Works (EXW) - Af fabriek
De koper haalt de goederen af in de fabriek of het magazijn van de verkoper. Zodra hij de goederen oppakt, is eventuele schade voor zijn risico. De koper draait ook op voor de uitvoerkosten.

2. Free Carrier (FCA) - Vrachtvrij tot vervoerder
De verkoper levert én laadt de goederen, met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer van de goederen voor zijn risico in zijn eigen pand en kosten tot levering op de auto die de koper heeft ingehuurd. Vindt de verscheping ergens anders plaats, dan heeft de verkoper de laadplicht niet. De verkoper betaalt de uitvoerkosten.

3. Carriage Paid To (CPT) - Vrachtvrij tot
De verkoper regelt en betaalt een vervoerder die de goederen op een afgesproken plaats van bestemming aflevert. De vervoerder neemt echter de risico's over op het moment dat hij de goederen aanpakt. De verkoper betaalt ook de uitvoerkosten.

4. Carriage and Insurance Paid (CIP) - Vrachtvrij incl. verzekering tot
Hetzelfde als CPT, maar dan met als grote verschil dat de verkoper ook de verzekering regelt en betaalt. Ook hier neemt de vervoerder het risico over op het moment dat de goederen aan hem worden overgedragen.

5. Delivered at Frontier (DAF) - Franco grens
De verkoper levert franco voor eigen rekening en risico de goederen tot aan de grens. Hij betaalt ook de uitvoerkosten. De koper betaalt de invoerkosten en is verantwoordelijk voor het lossen van de lading.

6. Delivered Duty Unpaid (DDU) - Franco excl. rechten
De verkoper levert de goederen franco op de plaats van bestemming en neemt ook de uitvoerkosten voor zijn rekening. De koper neemt daar het risico over en is verantwoordelijk voor het lossen van van de lading. Hij betaalt ook de invoerkosten.

7. Delivered Duty Paid (DDP) - Franco incl. rechten
Hetzelfde als DDU, alleen betaalt de verkoper nu ook de invoerrechten.

8. Free Along Side Ship (FAS) - Vrij langszij schip

De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot langszij het (zee - of binnen)schip met uitvoervergunning(op eigen kosten en risico). De verkoper levert de goederen in de genoemde verschepingshaven, langszij het (zee - of binnen)schip, op de kade of in lichters geplaatst, waarbij de koper verplicht uitklaart.

9. Free on Board (FOB) - Vrij aan boord

De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer (uitklaring e.d.) en kosten tot over de reling van het schip. Wanneer de goederen de scheepsreling gepasseerd zijn in de genoemde verschepingshaven neemt de koper alle kosten en risico's van verlies van of schade aan de goederen voor zich.

10. Cost and Freight (CFR) - Kostprijs en vracht

Dit betekent dat de verkoper de kosten en vracht moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven. De term CFR verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

11. Cost, Insurance and Freight (CIF) - Kostprijs, verzekering en vracht

Dit betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CFR. Als extra verplichting geldt dat de verkoper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekeringscontract af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat de leveringsconditie CIF de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIF verplicht de koper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer en wordt in de praktijk zeer veel toegepast, omdat ze de kosten en de risico's zeer goed verdeelt tussen de verschillende partijen.

12. Deliverd Ex Ship (DES) - Franco af schip

DES betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, oningeklaard, ter beschikking van de koper zijn gesteld aan boord van het schip in de genoemde bestemmingshaven. De kosten en risico's verbonden aan het vervoer naar die bestemmingshaven komen volledig voor rekening van de verkoper. De term DES kan alleen dienen voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

13. Deliverd Ex Quay (DEQ) - Franco af kade (inclusief rechten)

DEQ betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen, niet-ingeklaard, aan de koper beschikbaar heeft gesteld op de kade (laadsteiger) in de genoemde bestemmingshaven. De risico's en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige lasten verbonden aan het aldaar afleveren van de goederen, komen volledig voor rekening van de verkoper.Powered by HVMP Internet Marketing | Disclaimer