Visie

2 Connect Logistics B.V. wil een stabiele, betrouwbare onderneming zijn. Kwaliteit is erg belangrijk en wij zullen ervoor zorg dragen dat dit voor de toekomst ook gewaarborgd blijft.

Met betrekking tot ons personeel zullen wij altijd investeren in mensen met een mix van kennis, ervaring en een service gerichte instelling, maar ook in mensen met het vermogen zaken vanuit een ander of vernieuwend oogpunt te kunnen bekijken. We willen ons personeel de gelegenheid bieden zich ook tijdens hun carrière verder te ontwikkelen door onder andere door scholing aan te bieden of workshops te volgen.

Op het gebied van communicatie en IT zullen wij altijd trachten te zoeken naar de best mogelijke oplossingen en zullen we de laatste ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen. Wij willen de werkprocessen vereenvoudigen zowel intern als voor onze klanten, dit om deze zo efficiënt en economisch mogelijk te laten verlopen. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van de flexibiliteit van de onderneming, de klant staat bij 2 Connect Logistics voorop en de persoonlijke aandacht voor onze klanten zal altijd gewaarborgd blijven. Met het oog op de toekomst sluiten wij zelfs niet uit dat wij op dit gebied samen met onze relaties zoeken naar passende oplossingen.

Met betrekking tot ons netwerk van agenten, leveranciers en dienstverleners zullen wij te allen tijde partners selecteren die een gelijke filosofie nastreven. Om echter de beste service te geven en de kwaliteit te waarborgen wil 2 Connect Logistics er naar streven daar waar mogelijk zaken in eigen beheer uit te voeren. Kortere lijnen betekent flexibeler, efficiënter en meer persoonlijke aandacht.

Onze klanten zullen altijd voorop staan, op het gebied van dienstverlening in de logistiek zullen wij altijd zoeken naar de oplossing die u wenst en trachten wij hier zo innovatief mogelijk mee om te gaan.Powered by HVMP Internet Marketing | Disclaimer