Intermodaal / Multimodaal

De druk op het Europese wegennet wordt steeds groter en de overheden stellen steeds hogere eisen aan het wegvervoer, met name op het gebied van veiligheid, personeel en milieu. Voor zowel transporteur, dienstverlener als eindconsument wordt het daarom steeds belangrijker uit te kijken naar andere vervoersmodaliteiten zoals spoor en binnenvaart in plaats van alleen het traditionele wegtransport.

2 Connect logistics heeft derhalve veel aandacht aan dit onderwerp besteed en heeft geïnvesteerd in een breed netwerk binnen Europa om uw goederen hetzij via spoor, binnenvaart, wegtransport of een combinatie van deze te kunnen verzorgen.

Wanneer het gaat om het vervoer van uw goederen via Intermodaal of Multimodaal vervoer zoeken wij via ons uitgebreide Europese netwerk van agenten, leveranciers en dienstverleners naar de oplossing die u wenst.

Wilt u meer informatie over onze diensten neem dan contact met ons op.Powered by HVMP Internet Marketing | Disclaimer